„Zdá se nám, děti moje, že na obzoru splývají nebesa a země. Ale ne, místem, kde se opravdu spojují, jsou vaše srdce, kdy svatě prožíváte běžný život…“ (sv. Josemaría)

sv. Josemaría Escrivá

bl. Álvaro del Portillo

Opus Dei

Opus Dei (www.opusdei.org) je osobní prelaturou Katolické církve. Napomáhá křesťanům všech společenských vrstev, aby žili v souladu se svou vírou, a to v nejrůznějších okolnostech svého všedního života uprostřed světa. Aby plnilo toto poslání, poskytuje Opus Dei duchovní formaci a pastorační péči nejen svým věřícím, ale i každému, kdo o ně projeví zájem, a tím přispívá k evangelizačnímu poslání církve.

Opus Dei doplňuje práci místní církve tím, že nabízí formační kroužky, duchovní obnovy, přednášky, rozmluvy, duchovní cvičení, semináře a pastorační péči, které pomáhají lidem rozvíjet svůj duchovní život a apoštolát. Pro věřící Opus Dei znamená posvěcování práce pracovat podle příkladu Ježíše Krista. To vše pro větší slávu Boží a službu druhým.

Zakladatel sv. Josemaría

Svatý Josemaría Escrivá se narodil ve Španělsku 9. ledna 1902. Dne 2. října 1928 uviděl během duchovních cvičení to, co po něm Bůh žádal: aby založil Opus Dei, prostředek k posvěcování se v každodenní práci a plnění běžných křesťanských povinností všedního dne. V roce 1946 se sv. Josemaría usadil v Římě, aby kromě jiného zdůraznil univerzální charakter Opus Dei, které není vázáno na konkrétní zemi či období.

Monsignor Escrivá zemřel v Římě 26. června 1975. Tou dobou bylo Opus Dei rozšířeno v mnoha zemích a ovlivnilo bezpočet životů. 6. října 2002 papež Jan Pavel II. monsignora Escrivu na Svatopetrském náměstí v Římě svatořečil. Při té příležitosti řekl: „Pokračujte v jeho stopách a rozšiřujte ve společnosti vědomí, že jsme všichni povoláni ke svatosti, bez rozdílu rasy, třídy, kultury a věku.“

Katolická církev slaví svátek sv. Josemaríi 26. června, ve výroční den jeho smrti.

www.josemariaescriva.info

První nástupce sv. Josemaríi v čele Opus Dei: Álvaro del Portillo

Álvaro del Portillo se narodil 11. března 1914 v Madridu. V roce 1935 se stal členem Opus Dei, v roce 1944 byl vysvěcen na kněze a stal se nejbližším spolupracovníkem svatého Josemaríi v Římě, po jehož smrti byl zvolen do čela Opus Dei. Veškerá práce Álvara del Portillo ve vedení Díla se vyznačovala hlubokým spojením s papežem a ostatními biskupy, naprostou věrností zakladatelovi a jeho poselství a neúnavnou pastorační horlivostí. Zemřel 23. března 1994. Byl blahoslaven 27. září 2014.