Kupředu, ať se děje cokoliv! Pevně se držte Boží ruky a pamatujte si, že náš Pán neprohrává bitvy. Když se mu z jakéhokoliv důvodu vzdálíte, reagujte s pokorou, která vás povede k tomu, abyste začínali znovu a znovu; abyste hráli roli marnotratného syna každý den a dokonce opakovaně během čtyřiadvaceti hodin téhož dne; abyste napravili své kajícné srdce ve zpovědi, která je opravdovým zázrakem Boží lásky.

 

(Sv. Josemaría Escrivá, Boží přátelé, 214)

 

 

 

aktuální program
rok 2020

Rekolekce pro ženy:

 • ve středu od 17:00 do 20:15
  8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 13.5., 3.6., - ,- , 2.9.
  (vždy včetně mše svaté)
 • v sobotu od 9:00 do 12:15
  11.1., 8.2., 7.3., 4.4., 16.5., 6.6., 11.7., 1.8., 5.9.
  (vždy včetně mše svaté)

Teologie pro ženy: momentálně neprobíhá

Duchovní cvičení pro ženy:

ROK 2019

 • Čt 6. 2. (19h) - Ne 9. 2. (16h)
 • Čt 5. 3. (19h) - Ne 8. 3. (16h)
 • Čt 23. 4. (19h) - Ne 26. 4. (16h)
 • Čt 21. 5. (19h) - Ne 24. 5. (16h)
 • Čt 22. 10. (19h) - Ne 25. 10. (16h)
 • Čt 19. 11. (19h) - Ne 22. 11. (16h)

(vždy ve Vzdělávacím centru Palouček)

 

Výuka cizích jazyků

Německý jazyk: konverzace s rodilým mluvčím

Španělština: individuální výuka s rodilým mluvčím

Anglický jazyk: individuální či skupinová výuka, konverzace, gramatika

Křesťanské vzdělávání

Ženy mají možnost seznámit se s katolickou vírou a prohloubit ji.
Následující aktivity vede kněz Opus Dei, osobní prelatury katolické církve.

Rozjímání

 • rozjímání probíhá v kapli Pětidomí
 • doba trvání: 30 minut

Základní kurz víry

 • abeceda katolické víry
 • příprava na přijetí svátostí

Teologie

 • cyklus přednášek z oboru teologie

Rekolekce

 • rekolekce probíhají 1x měsíčně: v sobotu dopoledne a ve středu odpoledne
 • součástí jsou dvě rozjímání, přednáška, zpytování svědomí, mše svatá
 • možnost svátosti smíření

Duchovní cvičení 

 • tři dny vnitřní obnovy ve Vzdělávacím centru Palouček v Bělokozlech u Sázavy
 • od čtvrtečního večera do nedělního odpoledne