top of page

Akce pro děvčata

23916770_1376146422495911_27423244196574

Pořádáme kulturní a vzdělávací aktivity pro děvčata od 9 do 14 let.

  • Nabízíme mimoškolní činnosti pro dívky jako doplněk k výchově a k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

  • Volný čas si představujeme jako prostor, který má sloužit celkovému vzdělávání a podporovat tolerantní soužití a ochotu ke službě.

  • Rozvoj osobnosti dívek má podporovat také křesťanské vzdělávání, které nabízíme.

Rodiče

 

Iniciativa a spolupráce rodičů je nepostradatelná. Pravidelná komunikace a účast na různých akcích pro rodiče je potřebná k dosažení hlavního cíle: vzdělávání mladých lidí, kteří jsou připraveni sloužit bližnímu, v solidaritě se všemi.

Vedoucí

 

Dívkám se osobně věnují vedoucí, které se skrze pravidelné rozhovory snaží dívky povzbuzovat, aby se polepšily ve studiu, rostly v lidských ctnostech a prohlubovaly svůj křesťanský život.

Se souhlasem rodičů dívkám také poskytujeme křesťanské vzdělávání, které je propojené s ostatními činnostmi. Jedná se o krátké přednášky o křesťanských ctnostech.  Dívky mají také možnost absolvovat přípravu k přijetí svátostí.

Náboženské vzdělávání, které nabízíme, je svěřeno Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.

Kdy a kde se scházíme

každý pátek od 15:30 do 18:00
během školního roku

 

v budově Kulturního centra Pětidomí

Naše aktivity

Chceme vytvořit mimoškolní vzdělávací projekt s cílem nabídnout dívkám různorodé zábavně-vzdělávací aktivity v rodinném prostředí.

*Práce s dětmi 

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.

Tvoříme

Kreativní činnosti tvoří hlavní náplň našich setkání.

Vyrábíme pomocí hobby, výtvarných a kreativních technik výrobky, dárky pro radost apod.

Zařazujeme i kuchařské lekce (nepečené dezerty, čokoládování...). 

Hrajeme si

Kromě hlavního programu máme také prostor pro hry, které podporují spolupráci, důvěru, schopnost navázat kontakt a získat cílené sociálně emocionální zkušenosti.
 

Učíme se

Naší prioritou je rozvíjení všestranných dovedností. Letos nabízíme například kurz hry na ukulele. Mimo to mohou dívky navštěvovat jazykové kurzy.

Samozřejmě nabízíme také duchovní obnovy a rekolekce.

Jezdíme na výlety

Pravidelně jezdíme na víkendovky, na lyže, pořádáme také jednodenní výlety, pikniky.

Ve spolupráci s centry Bělohorská, Brunea a Ister organizujeme každoročně letní tábor.

Setkáváme se

Fandíme rodinám, proto se v Pětidomí vždy těšíme na společná setkávání. Každý rok v červnu pořádáme například Den rodin a v prosinci Vánoční besídku.

Součástí našeho programu je i dobrovolnická činnost.

Přidej se k nám

Členem se staneš po vyplnění přihlášky.

Pak tě budeme zvát na jednotlivé akce.

Za účast na týdenních činnostech je stanoven měsíční poplatek.

Sourozenci mají nárok na slevu.

Naši lidé

Řekly o nás
Klara_B.jpg
Klára Bourová
Maminka

Jsem ráda, že moje dcery chodí do Pětidomí, protože tam rozvíjí hodnoty, které jí vštěpujeme i doma.

ukulele.png
Zdenka Zechovská
Lektorka aktivit

Velmi ráda se na tomto vzdělávacím projektu podílím. Myslím si, že je to dobrá a smysluplná věc, která navíc obohacuje i mě.

DSC09762.JPG
Elizabeth Dixon
Vedoucí na táboře

Práce s děvčaty v tomto věku je pro mne velkou inspirací. Vždy se od nich naučím něco nového, co mě posune dál. 

Fotogalerie

bottom of page