top of page

Co děláme

Pětidomí nabízí dívkám a ženám bohatý program zaměřený na osobní růst a rozvoj profesních, praktických a duchovních kvalit.

Aktuální nabídku najdete v našem programu.

Rodina a vzdělávání

Rodina je naším motorem. Chceme, aby se Pětidomí stalo druhým domovem a místem setkávání rodin, chceme být v kontaktu, naslouchat, znát vaše obavy a potřeby.

 

Podporujeme maminky v křesťanské formaci organizované v našem centru nebo na jiných místech.

V průběhu roku nabízíme různé aktivity zaměřené na rodiny a společnou zábavu, například Den rodin nebo Vánoční besídku.

 

Cílem těchto aktivit je posílit vazby mezi rodinami, v příjemné společnosti strávit volný čas a seznámit s naším centrem nově příchozí.

rodina.png
Rodina a vzdělávání
Web_mockup.png

Život předkládá neustále nové výzvy a nové otázky, na které je třeba hledat odpovědi. 

 

Mladé ženy se snažíme podporovat v jejich profesním i osobním růstu.

 • Nástup do zaměstnání jako příležitost k dalšímu rozvoji.

 • Kdo jsem a co chci? Mám v životě nějaký cíl?

 • Nenechat o svém životě rozhodovat jiné.

Mladé pracující ženy

Mladé pracující ženy

Duchovní program

Křesťanská formace v Pětidomí je svěřena prelatuře Opus Dei. Ženy mají možnost seznámit se s katolickou vírou a prohloubit ji.

Nabízíme nejrůznější duchovní aktivity.

Rozjímání
 • 30 minut v kapli Pětidomí

​Základní kurz víry
 • abeceda katolické víry

 • příprava na přijetí svátostí (speciálním způsobem: křest, sv. přijímání, biřmování a zpověď)

Teologie
 • cyklus přednášek z oboru teologie

Rekolekce
 • rekolekce probíhají 1x měsíčně: v sobotu dopoledne a ve středu odpoledne

 • součástí jsou dvě rozjímání, přednáška, zpytování svědomí, mše svatá

 • možnost svátosti smíření

Duchovní cvičení 
 • tři dny vnitřní obnovy 

 • konají se ve Vzdělávacím centru Palouček

20190626_221001.jpg
Duchovní program
Kulturní program

Kulturní program

oroloj.jpg

V Pětidomí podporujeme zájem o umění, kulturu, vědu a aktuální události s důrazem na vytváření všestranného přehledu o životě a dění ve společnosti.

Naší snahou je také objevit pozitivní vliv domácího prostředí na každého člověka a dát tak impulz k vytvoření vlastního radostného domova.

Nabízíme akce, které pokrývají tuto širokou kulturně-společenskou oblast. 

Dobročinnost

Senioři Znárodnit

Investujeme-li do svého osobního rozvoje, nemůžeme zapomínat na ostatní. Pětidomí má zájem organizovat různé formy pomoci druhým a přispívat tak k obecnému dobru. Podporuje velkorysost a ochotu věnovat svůj čas.

Jedná se zejména o pravidelné návštěvy starých lidí u nich doma nebo v domovech sociální péče ap. Chodíme opuštěným lidem zazpívat a zahrát, předčítat, nakoupit, uklidit, doprovodit je na procházku anebo jim jen tak naslouchat. 

 

Dobrovolnictví chápeme jako projev vyspělé občanské společnosti.

Dobročinnost
23916770_1376146422495911_27423244196574

Aktivity jsou určené pro děvčata ve věku od 9 do 14 let.

bottom of page